Vragen aan GS over besluit bijvoeren grote grazers

GroenLinks is het niet eens met het besluit om de grote grazers bij te voeren.

We willen graag duidelijkheid over het hoe en waarom van dit besluit en stellen daarom schriftelijke vragen (zie document) aan het College van Gedeputeerden Staten van Flevoland.