Vriendschapsband Flevoland-Dmitrov

Al ongeveer 18 jaar hebben de provincie Flevoland en de regio Dmitrov in Rusland een vriendschapsband. Deze band bestaat uit een aantal samenwerkingsrelaties van maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven en wordt ondersteund vanuit de provincie. Een keer per vier jaar bezoekt een delegatie van Provinciale Staten Dmitrov om de projecten te bezoeken en te overleggen met het bestuur ter plaatse.

Van 18 tot 21 februari 2008 was ook fractievoorzitter Adilia Roda in Rusland:

“Het was een indrukwekkend bezoek. Rusland is een land van grote tegenstellingen. Je ziet extreme rijkdom vlak naast grote armoede. Een prachtig opgeknapt en modern ingericht gymnasium en een internaat voor kinderen met leermoeilijkheden waar het meest basale nog ontbreekt. Prachtig gerenoveerde kerken en een dorpsbibliotheek waar sinds de Sovjetunie geen boek meer kon worden aangeschaft. Kwestie van prioriteit als het gaat om financiering…

Wat belangrijk was om te zien is het enthousiasme waarmee zowel Russische als Flevolandse betrokkenen bij de projecten over hun werk praten. Er is echt sprake van uitwisseling die van beide kanten als verrijking wordt ervaren.”

Op de website van de provincie Flevoland http://provincie.flevoland.nl is over de projecten meer informatie te vinden.

“Tijdens het bezoek is ook met leden van de Doema van de regio Dmitrov gesproken. Inzet was elkaar te informeren over het bestuurlijk systeem. Dit is niet op alle punten goed te vergelijken omdat de Doema bestaat uit vertegenwoordigers per district. Dit zorgt op een bepaalde manier voor een meer rechtstreekse band met de achterban dan in ons stelsel. Het was leerzaam om te horen op welke manier de gedelegeerden de contacten met de mensen in hun district onderhouden. Wij kijken natuurlijk met de nodige scepsis naar het politiek-bestuurlijk systeem in Rusland. Die scepsis wordt niet kleiner, maar het is leuk om ook op ideeën te worden gebracht. Men publiceert bijvoorbeeld het begrotingsvoorstel en organiseert vervolgens een hoorzitting waar iedereen zijn/haar mening mag geven. Daarna wordt de begroting behandeld. Het was voor ons als Statenleden een leerzaam en inspirerend bezoek, zoals het dat ongetwijfeld ook is voor de groep leerlingen van het Baken uit Almere die tegelijk ook op uitwisseling waren bij Gymnasium nummer 6 in Dmitrov. Ons bezoek draagt eraan bij dat de vele initiatieven van maatschappelijke organisaties ook bestuurlijk draagvlak hebben en daardoor meer ruimte om zich verder te ontwikkelen”, aldus Adilia Roda.