Weidevogelbescherming in Rivierduingebied

Op uitnodiging van Natuur en Milieu Coöperatie Rivierduingebied is fractievoorzitter Simon Miske op werkbezoek geweest. Enthousiaste agrariërs uit het Rivierduingebied zetten zich in voor behoud van de weidevogels. Met speciale plas-dras gebieden, nestbescherming en aangepast maaibeheer zijn er dit voorjaar mooie resultaten behaald. Dankzij een motie van GroenLinks (samen met CU en SGP) is er geld beschikbaar gekomen om deze maatregelen mogelijk te maken.