Zorgen over uitblijven Flevolandse energieagenda

Op 9 november is de programmabegroting voor 2017 behandeld in de Provinciale Staten van Flevoland. De programmabegroting maakt duidelijk wat de provincie gaat doen en wat dit gaat kosten. Een belangrijk onderwerp is het uitblijven van de Flevolandse energieagenda.  

Fractievoorzitter Simon Miske uitte zijn zorgen tijdens zijn drie minuten spreektijd. In 2017 moet de energieagenda vast staan en gaat de uitvoering van start. Omdat gedeputeerde Stuivenberg zoveel meer tijd nodig heeft, verwacht GroenLinks in het vroege voorjaar een kwalitatief hoogstaande energieagenda. Daarnaast pleitte Miske in zijn spreektijd voor extra inzet voor de energietransitie, duurzaam onderhoud van het provinciehuis en aandacht voor de Floriade en Fonds verstedelijking Almere.