“ Wie komt het provinciale bestuursteam ondersteunen? ”

Jij?

Door het vertrek van de secretaris en de bestuursmedewerker bij het provinciebestuur van GL bestaat deze nu nog maar uit drie mensen. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden om samen met ons:

• Activiteitenprogramma’s voor leden en geïnteresseerden te organiseren.

• Contacten met de lokale afdelingen en met de GL fractie van de Provinciale Staten te onderhouden.

• De samenwerking tussen de afdelingen verder vorm te geven.

• De afdelingen te ondersteunen bij de verkiezingen.

Wij zijn speciaal op zoek naar een secretaris. 

Lijkt dit je wat, of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons (Andries, Margriet en Roos) op via bestuur@groenlinksflevoland.nl.