Flevoland de groenste provincie van Nederland? We zijn al een eind op weg. Veel water en natuur, de prachtige Oostvaardersplassen en steeds meer boeren die overschakelen op natuur inclusieve landbouw en diervriendelijke veeteelt. Dat is een mooi begin. Maar als we onze voeten droog willen houden in de polder en de klimaat doelen halen, moeten we een tandje hoger. 

Voordat ik halverwege 2016 naar Almere verhuisde, woonde en werkte ik in Bolivia, in Zuid-Amerika voor ontwikkelingsorganisatie Hivos. Ik zag hoe het Amazonegebied stelselmatig verwoest werd door branden, houtkap, wegenaanleg, palmolie plantages, oliepijpleidingen, extensieve veeteelt en sojaverbouw. Deels om onze onverzadigbare honger naar vlees, brandstof, veevoer en producten met palmolie te stillen. Willen we deze voor de mensheid en de inheemse bevolking zo vitale regenwouden overeind houden, dan moeten we anders eten en produceren. En overschakelen op duurzame energie en duurzaam gemaakt voedsel.

Een groener Flevoland en een gezonde planeet, daaraan wil ik graag een bijdrage leveren als Statenlid. Ik wil me inzetten voor schone energie, biologische landbouw en veeteelt, kringloop economie, ruimte voor de natuur en recreatie, dat is goed voor het klimaat, maar ook voor de werkgelegenheid. Verder vind ik het belangrijk dat Flevolanders, met welke achtergrond dan ook, zich thuis voelen in de provincie, werk kunnen vinden en betaalbaar kunnen wonen. Burgers en bedrijven zijn gebaat bij het verminderen van regels en procedures, er moet meer ruimte komen voor initiatieven van inwoners en betrokkenheid van burgers bij het provinciale beleid. Tenslotte wil ik me inzetten voor een goed openbaar vervoer en fietsnetwerk in de provincie (Zuiderzeelijn, IJmeerlijn, betere busverbindingen).

Vanaf mijn terugkeer naar Nederland ben ik actief bij GroenLinks. Eerst als bestuurslid van GroenLinks Almere en sinds vorig jaar interim-voorzitter van GroenLinks Flevoland, tot aan mijn intrede in de Staten. 

  • Landbouw
  • Visserij
  • Natuur
  • Landschap