Sinds 2017 ben ik voorzitter van de afdeling Almere. Twee jaar eerder ben ik in Almere komen wonen en werd ik meteen actief bij GroenLinks. In Arnhem ben ik raadslid geweest, met o.a. sociale zaken, welzijn, cultuur en zorg in mijn pakket. Nu maak ik deel uit van het ombudsteam in Almere, dat GroenLinks en de PvdA samen hebben opgezet en zit ik ook in het bestuur van Flevoland. Ik heb lang als adviseur en trainer in de cultuureducatie en het onderwijs gewerkt. Op dit moment geef ik trainingen voor vrijwilligers en bewonersorganisaties en spel- taalcursussen voor mensen van niet-Nederlandse afkomst. Ik vind het belangrijk dat we als bestuur politiek, leden en geinteresseerden bij elkaar brengen en met elkaar samen een actieve club vormen die de belangrijkste waarden van GroenLinks uitdraagt: eerlijk, duurzaam, zorgzaam en verbindend.