GroenLinks motie Versnelling energietransitie in OV bijna unaniem aangenomen

Op 30 mei heeft GroenLinks, bij de behandeling van de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe OV concessie IJssel-Vecht, een motie ingediend met de wens dat alle nieuwe bussen met ingang van de concessie in Flevoland begin 2024 al zero-emissie zijn.

 

Volgens de planning zou dit pas m.i.v. 2025 het geval hoeven te zijn maar met de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn en de nog enorme opgave om de energietransitie op tijd voor elkaar te krijgen leek dit een concrete en haalbare stap. Alle partijen, behalve de PVV, in de Staten hebben de motie gesteund.